ČÁSTEČNÁ REKONSTRUKCE PŘED PRODEJEM NEMOVITOSTI

27.10.2020

Někdy se stane, že nemovitost před prodejem vyžaduje výraznější zásah. Vždy je potřeba zhodnotit, zda se daná investice vyplatí, a to hlavně v závislosti na čase. V předchozím případě mluvíme řádově o jednotkách dní. Zde už se můžeme bavit v rámci několika týdnů. V této kategorii řešíme už spíše rodinné domy. Nebudu dlouze komentovat. Na následujícím příkladu si sami uděláte obrázek, jak nemovitost na kupujícího a kohokoliv jiného působí. Samozřejmě bychom mohli nemovitost posunout dál ve smyslu předchozího případu, ale tady to opravdu nebylo potřeba. Zájemců byl dostatek a kupce jsme našli velice rychle.

Investice cca 100.000 Kč, časově realizováno v rámci 20 dní. Rodinný dům v původním stavu již nějakou dobu v nabídce visel bez výsledku. Po lehké rekonstrukci interiéru, kdy proběhlo mj. vyklizení domu, výmalba stěn, byly položeny podlahy v 1.NP, zrevitalizovány dveřní zárubně + nová křídla, vybetonována podlaha v předsíni aj., bylo prodáno téměř okamžitě po zveřejnění.