DAŇ Z NEMOVITOSTI 2021

21.01.2021

Pořídili jste si v roce 2020 byt, dům, pozemek či jinou nemovitou věc? Pokud ano, gratulujeme! Zároveň s radostí z nově nabytého majetku však přichází i jedna povinnost. Ať už jste nemovitost zakoupili, zdědili či dostali darem, musíte se k jejímu nabytí přiznat na Finančním úřadě.Kdo a kdy má povinnost přiznání?

Pokud jste měli v minulém roce štěstí a podařilo se vám získat novou nemovitost, máte ze zákona povinnost tuto skutečnost nahlásit nejpozději 31. ledna 2021 finančnímu úřadu. Povinnost vyplnit přiznání k dani z nemovitých věcí ovšem nemá pouze ten, který nově nabyl nemovitost. Tato povinnost se vztahuje i na větší rekonstrukce, přestavby, přístavby, změny výměry nemovitosti či změnu charakteru parcely.

Dříve platilo, že kromě "Daně z nemovitosti", která se platí každoročně, musel každý majitel nově zakoupené nemovitosti zaplatit navíc "Daň z nabytí nemovitosti". Tato daň se platila jednorázově a činila 4% z kupní ceny dané nemovitosti. Tato daň byla ke dni 26. září 2020 zrušena ze zpětnou účinností pro případy, kdy byl vklad práva do katastru nemovitostí proveden v prosinci 2019 a později.

Kde přiznání podám?

K podání přiznání stačí vyplnit formulář, který se jmenuje "Daňové přiznání k dani z nemovitosti".

Daňové přiznání se podává na příslušném Finančním úřadě v kraji, kde nemovitost leží. Pokud jste v předchozím roce získali či změnili více nemovitostí, které se nacházejí na území jednoho kraje, pak všechny tyto nemovitosti vypisujete pouze do jednoho formuláře daňového přiznání. Pokud se ale vaše nemovitosti nachází v různých krajích, podáváte pro každý kraj jiný formulář.

Jak je tomu letos?

Jak jsme si za poslední rok už asi všichni zvykli, nic není tak, jak tomu bylo dříve. I přiznání daní se letos nevyhnulo změnám.

Úřady žádají všechny poplatníky daně, aby omezili osobní kontakt se správci daní a využívali zejména elektronickou formu komunikace. S tím souvisí i apel na vyplňování elektronického formuláře pro přiznání, který naleznete na stránkách daneelektronicky.cz.

V případě, že by vám vyplnění formuláře dělalo problémy, zřídila Finanční správa v reakci na složitou aktuální epidemiologickou situaci infolinku, kam se můžete obrátit o pomoc.

Další změnou je posunutí termínu podání daňového přiznání. V případě, že z důvodu dopadů pandemie (tzn. karanténa nebo nemoc) nemůžete podat daňové přiznání do konce ledna 2021, je možné jej podat až do 1. dubna 2021, a to bez rizika sankcí z prodlení.

Jak často formulář vyplňuji?

Formulář není zrovna nejjednodušší, ale uklidnit vás může fakt, že ačkoli jde o daň, kterou budete platit každý rok, příslušný formulář vyplňujete pouze jednou. Příští rok už vám přijde jen složenka s platebními údaji, případně e-mailové avízo, pokud o něj požádáte.

Do kdy musím daň zaplatit?

V tomto roce je třeba daň uhradit nejpozději 31. května 2021. Pokud ovšem vaše daň z nemovitosti přesáhne částku 5.000,-Kč, pak si můžete rozdělit platbu do dvou splátek. Jednu uhradíte do konce května a druhou do konce listopadu.


Nikol Janoušková

Nevíte si rady? 

Neváhejte nás kontaktovat, rádi Vám pomůžeme.