DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ V ROCE 2024

14.06.2024

Daňová pavučina v ČR je velmi hustá a zachytí ledaco, nemovitosti nevyjímaje. Podléhají v některých případech dani z příjmů, ve všech případech pak dani z nemovitých věcí, která v roce 2024 prošla "upgradem".

Daň z nemovitostí, jak se jí zjednodušeně říká, je potřeba uhradit každý rok do konce května. Abyste na ni nezapomněli, informace o její výši a platebních údajích Vám doručí místně příslušný finanční úřad poštou nebo do datové schránky.

Pozor by si měli dát noví majitelé nemovitostí, kteří se k ní musí finančnímu úřadu přihlásit, a to do konce ledna roku následujícího po roce, ve kterém nemovitost nabyli.

Co nás tedy tento rok v dopise od finančního úřadu tolik vyděsilo? To, kolik máme zaplatit! Součástí konsolidačního balíčku veřejných financí je totiž její zvýšení o průměrně 80 %. Zvýšení zohledňuje jak nové sazby, tak místní koeficienty, které mohou obce upravovat. Roční výpočet je ovlivňován jak velikostí a typem nemovitosti, tak i lokalitou, kde se nachází.

A proč se to děje? Úkol zněl jasně - snížit rozpočtový deficit státu a podpořit obecní rozpočty. Tato daň neprošla dlouhá léta žádnou úpravou. Možná dalším záměrem je donutit majitele prázdných bytů s nimi něco udělat – buď je obsadit nájemníky nebo prodat. Bytová krize drtí Česko a přitom je velké množství bytů, které jsou dlouhodobě neobývané. Ministerstvo pro místní rozvoj ČR uvádí, že jich může být až 200 tisíc.

Když pak majitel vidí, že namísto pár stovek ročně musí zaplatit tisíce, třeba začne o své situaci s bytem, do něhož nemá záměr nikoho nastěhovat, uvažovat jinak. Navíc v minulém roce narostly i další náklady. Měsíčně se musí hradit fond oprav, splátky anuity, ale i zálohy na služby, jako je vytápění, ohřev vody, provoz výtahu či úklid, ze kterých se při jejich vyúčtování příliš nevrátí, ačkoliv není žádná spotřeba. To stejné je i s platbami za elektřinu, popř. plyn – jejich distribuci budete muset platit vždycky.

Jak se říká, každá sranda něco stojí, tak je to i s nemovitostmi.

Nemáte náhodou prázdný byt, který Vám jen požírá nemalé peníze?