SKRYTÉ VADY NEMOVITOSTI

03.02.2019

Poslední dobou se mi množí dotazy na skryté vady nemovitostí. Pojďme se tedy ve zkratce podívat, jak to s touto problematikou tedy je.

Víte o tom, že jako prodávající máte ze zákona odpovědnost za skryté vady, a to až po dobu 5 let od prodeje? A jako kupující můžete uplatnit tuto lhůtu, skryté vady reklamovat a domoci se jejich odstranění, odpovídající slevy z kupní ceny nebo dokonce odstoupení od kupní smlouvy a vrácení peněz? 

Pod pojmem skrytých vad můžeme chápat technické nedostatky, které vyšly najevo až později, ale zároveň je dům prokazatelně měl už v době prodeje. Typicky může jít např. o nefunkční odpady, špatné izolace střechy, nefunkční vytápěcí systém, různé "zakamuflované" nedostatky. Jde o věci, které laik při běžné prohlídce nemá šanci zjistit (v létě se např. těžko bude topit).

Pokud kupující něco podobného zaznamená, je potřeba žádost písemně adresovat přímo prodávajícímu a doplnit ji o znalecký posudek, který vady popisuje a dokazuje, že byly přítomny už při prodeji. Zodpovědnosti prodávajícího nezbavuje ani text kupní smlouvy, kde se patrně dočte, že kupující byl seznámen se stavem nemovitosti apod. Nad touto formulí stojí zákon. Reklamovat lze jak novostavby, kde je obvykle i záruční lhůta, tak i starší domy a byty. Avšak pouze, pokud jsou v osobním vlastnictví, na družstevní byty zákon nepamatuje, neboť jde zde pouze o "právo" byt využívat.

Jak se tedy vyhnout budoucím sporům, které mohou vzniknout? 

Jako prodávající před prodejem i kupující během prodeje nemovitosti máte možnost nechat si nemovitost prověřit a zpracovat technickou zprávu. Pro prodávajícího je tento dokument důkazem o skutečném stavu nemovitosti, kupující má možnost na jeho základě případně vyjednávat o ceně ještě před samotným prodejem. Jistě, jde o dodatečné náklady, které se ale mohou stokrát vyplatit a zvláště u nemovitostí z vyšší cenové kategorie mají své opodstatnění. Není nic horšího, když se záležitostí začne zabývat soud, nejrychlejší je mimosoudní vyrovnání a možná je lépe někde trochu ubrat a celou věc vyřešit v klidu.  

Dnes je možná trochu problém v tom, že trh je nevyvážený, kupujících je velké množství a někdy jim nezbývá čas zpracovávat posudky a papíry, aby o nemovitost nepřišli a nekoupil ji někdo jiný.  

Tak či tak... prodávající, snažte se nám dát co nejvíce informací o stavu nemovitosti, nezamlčujte podstatné věci, může se totiž stát, že se vám to vrátí jako bumerang. A kupující, ptejte se, prověřujte, každý z vás není stavebník, vezměte si k sobě na prohlídku někoho erudovaného, budete mít hned jasnější představu o stavu nemovitosti a případně o dalších investicích, které vás můžou v budoucnu čekat. 

Ať těch sporů řešíme co nejméně :)