REALITNÍ SLOVNÍK

20.03.2019

Zaslechli jste v souvislosti s nemovitostmi odborné termíny, ale jejich obsah je vám nejasný? Potom třeba i vám může být užitečný slovníček základních výrazů, na které pravděpodobně při prodeji/koupi nemovitosti narazíte. Jdeme na ně (v abecedním pořadí):

1) anuita - v souvislosti s družstevním bydlením může jít o dluh, který se váže k dané bytové jednotce (může jít např. o část úvěru na zateplení panelového domu nebo na pořízení bytu od družstva). Většinou se hradí v měsíčních splátkách v rámci tzv. "nájemného"

2) družstevní vlastnictví - forma vlastnictví typická pro byty, majitel je v pozici nájemníka, vlastní "pouze" práva byt užívat, v katastru nemovitostí uvedeno družstvo

3) exkluzivní (výhradní) prodej - forma zastupování majitele při prodeji nemovitosti, kdy má prodej na starost pouze 1 zprostředkovatel (realitní makléř)

4) homestaging - příprava nemovitosti na prodej, zahrnuje v sobě zjednodušeně prvky úklidu, rekonstrukcí a práce s designem interiéru

5) katastr nemovitostí - instituce, která spravuje nemovitý majetek vytvořený pro daňové a úřední účely, veškeré operace s nemovitostmi zapisuje právě tento úřad 

6) kupní smlouva - dokument, na základě kterého dochází k převodu vlastnického práva mezi prodávajícím a kupujícím za dohodnutou kupní cenu  

7) návrh na vklad - dokument, který provází vklad všech listin do katastru nemovitostí, je to taková "průvodka" např. kupní smlouvy, kde navrhovatelé vyjadřují záměr provést vklad vlastnického (nebo jiného) práva

8) osobní vlastnictví - forma vlastnictví, majitel zapsán jmenovitě v katastru nemovitostí 

9) PENB - průkaz energetické náročnosti budovy ("energetický štítek")  

10) photostaging = homestaging ve velice lehké podobě, úprava interiéru pro profesionální fotografii

11) pozemek určený k výstavbě RD - pozemek, na kterém lze stavět dům, aktuální a budoucí využití veškerých pozemků určuje tzv. "územní plán"

12) předkupní právo - povinnost prodávajícího nabídnout nemovitost v podílovém vlastnictví v prvé řadě spoluvlastníkům 

13) rezervační smlouva - smlouva, která vyjadřuje zájem prodávajícího prodat a kupujícího koupit nemovitost za dohodnutých podmínek (kupní cena, termín podpisu kupní smlouvy, záloha na kupní cenu aj.), typicky při prodeji přes realitní kancelář

14) skryté vady - velice zjednodušeně nedostatky nemovitosti, které nejsou při koupi zřejmé, prodávající 5 let za tyto skryté vady odpovídá 

15) úschova peněz - jeden z nejdůležitějších faktorů při prodeji; většinou je nutné, aby peníze po určitou dobu někde "ležely" (než dojde ke splnění podmínek smlouvy apod.), je vhodné pro tyto účely využít advokáta, notáře či banku  

16) úředně ověřený podpis - veškeré dokumenty, které putují na katastr nemovitostí, musí obsahovat úředně ověřené podpisy účastníků; podpis lze ověřit na větších poštách, městských úřadech, u advokáta i notáře; sazba je 30 Kč á podpis

17) územní plán - dokument, který určuje a plánuje využití území; aktualizují jej obce vždy 1 x za několik let, protože proces územního plánování je administrativně i finančně náročný; územní plán určuje možnost výstavby na daném pozemku, nikoli katastr nemovitostí

18) věcné břemeno - omezení nebo výhoda pro nemovitost či majitele (typicky břemeno užívání, přístup přes cizí pozemek, ale také čerpání vody ze sousedovy studny apod.)

19) zástavní právo - slouží k zajištění dluhu v ujednané výši pro případ, že dlužník nebude řádně platit (při financování koupě nemovitosti hypotékou)

20) znalecký posudek - "odhad"; jde o určení ceny nemovitosti pro různé účely (prodej nemovitosti, dědictví, výpočet daně, financování hypotékou)

21) zprostředkovatelská smlouva - dokument, který upravuje podmínky spolupráce mezi realitním makléřem a prodávajícím; určuje prodávanou nemovitost, délku trvání smlouvy, formu zastupování, povinnosti obou stran, výši provize, rozsah poskytovaných služeb apod.  

 

Některá témata najdete zde na blogu rozpracovaná podrobněji.

Máte nápad, jak slovník rozšířit? Nebo něčemu nerozumíte? Napište mi!